Umowy zlecenia - szczególne przypadki ∴

W opcji umowy - zlecenia wprowadza się również naliczenia związane z inną działalnością. 

Udział w zarządzie 

Po wybraniu rodzaj wariantu udział w zarządzie program pozwala na obliczenie wynagrodzenia oraz pobrania podatku.
Zgodnie z art. 41 ustawy o PIT 18.1.1 zaliczki na podatek wynoszą 19 proc. należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu, chyba że podatnik, na podstawie art. 41a, złoży wniosek o pobór wyższych zaliczek.

Naliczanie składek dla pracodawcy 

Po wybraniu pola rodzaj wariantu składka pracodawcy program umożliwia prawidłowe wprowadzenie opłat związanych z ubezpieczeniem pracowników. Naliczone zostaną odpowiednio ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.


UWAGA! Przy wypełnianiu ZUA  w umowach o pracę [zgłoszenie do ubezpieczeń ] dla obliczenia składki chorobowej konieczne jest zaznaczenie [v] dobrowolne 


Wypełniona karta jest wykorzystywana w następujących momentach:
Płatnik - generowane są odpowiednie deklaracje,
KPR - dla obliczania rachunku wyników z uwzględnieniem opłaconych składek.

 Dochody z najmu 

Po wybraniu rodzaj wariantu najem program umożliwia prawidłowe wprowadzenie opłat związanych z dochodami z tytułu najmu, wprowadzane następnie do deklaracji PIT-5 8.11 i brane pod uwagę przy obliczaniu rachunku wyników w książce przychodów i rozchodów 8.1. Należy uzupełnić pola: data rachunku data otrzymania i zaliczenia przychodu, brutto otrzymany przychód, koszty uzyskania koszty związane z najmem.

PIT-8AR przy zleceniach

Przy rozliczeniach pracowników na podstawie wybranych zleceń niezbędne jest wygenerowanie deklaracji PIT-8AR. Aby wspomniana deklaracja została wypełniona w sposób prawidłowy, należy na etapie tworzenia dokumentu wybrać odpowiedni rodzaj, który spowoduje wypełnienie odpowiednich pól w tej deklaracji. Dostępne są następujące rodzaje dokumentów:

  • osoby zagraniczne, 
  • świadczenia dla emerytów,
  • dywidenda,
  • ryczałt,
  • inne przychody.
Wypełniając odpowiedni rodzaj dokumentu, dane podatkowe przeniosą się do odpowiedniej sekcji w deklaracji PIT-8AR.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.