Subokienko do wyboru dodatkowych parametrów na wydrukach ∴

Większość ekranów, na których można wybrać parametry generowanego wydruku zawiera również subokienko, na którym można wybrać dodatkowe parametry. Okienko to rozwija się po najechaniu myszką i wówczas wyświetlana jest większa ilość parametrów do wybrania.

Znaczenia pól:
index - wyświetla indeks asortymentu
druga nazwa - wyświetla drugą nazwę towaru
ilość zbiorcza - jest to ilość zbiorczych opakowań
kod dostawcy - nazwa artykułu poprzedzona jest kodem dostawcy (w katalogu towarów wpisany w drugiej linii towaru jako DOS=...)
pole MAG - nazwa artykułu poprzedzona jest polem magazynowym (w katalogu towarów wpisany w drugiej linii towaru jako MAG=...)
Madar ID - wydruk zawiera wewnętrzny kod artykułu nadawany automatycznie przez Madar
AKCYZA - wydruk wyświetla kolumnę AKCYZA
Objętość - wydruk prezentuje objętość poszczególnych artykułów (ewidencjonowaną na karcie towaru w katalogu towarów)
cechy - wydruk wyświetla kolumnę z cechami przypisanymi do poszczególnych artykułów w katalogu towarów
opakowań - wyświetlona zostaje wartość przypisana do danego artykułu w katalogu towarów na zakładce wycena w polu opakowanie
grupa -
pole ... wg ... - pozwala na podanie wartości przypisanej do artykułu w polu wybranym z listy "wg" (np jeśli wydruk ma być wykonany dla produktu o indeksie 12345 to należy w polu pole podać 12345 a następnie z listy wg wybrać index
rodzaj [] wg ... - zaznaczenie pola 'rodzaj' wyświetla tylko artykuły wybranego rodzaju (rodzaj każdego artykułu określany w katalogu towarów na zakładce wycena)
region - wybranie regionu spowoduje wyświetlenie zapasu wyłącznie dla wybranego regionu
akwizytor - wybranie akwizytora spowoduje wyświetlenie zapasu wyłącznie dla danego artykułu

Tematy powiązane


Nawigacja po programie Madar7

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.