Odliczanie VAT według współczynnika

Zgodnie z art.90 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik nie jest w stanie wyodrębnić kwot, za które przysługuje prawo do odliczania podatku, to kwotę podatku należnego można pomniejszyć proporcjonalnie o część kwoty podatku naliczonego, według współczynnika obliczonego za poprzedni rok obrotowy.

Gdzie wpisać współczynnik

Obliczony, procentowy współczynnik dotyczący odliczanego podatku VAT należy wprowadzić w opcji w zakładce [dane podatkowe] w polu "współczynnik odliczenia VAT".

Księgowanie

W dokumentach wprowadzonych do rejestrów VAT można zaznaczyć, dla których VAT naliczony ma być rozliczany proporcjonalnie według współczynnika w polu "rodzaj" - należy zaznaczyć dot.sprzedazy zwoln.i opodatkowanej.

Współczynnik dla zakupu środków trwałych

Dla dokumentów:
  • zaliczka od dostawcy ZalDos , 
  • WNT, 
  • Import 
  • środki trwałe SrTrw 
 wprowadzono pole wariant należny.

Rejestr VAT - oznaczenie na wydruku

W rejestrze VAT te zapisy, które w polu rodzaj maja wybrane dot.sprzedazy zwoln i opodatkowanej będą oznaczone z++.
Pod rejestrem pojawi się informacja:
Zakupy opodatkowane wg przeznaczenia: 
 Zakupy towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych: 
   zakupy związane tylko ze sprz. opodatkowaną 47> 
   zakupy związane ze sprz. zwolnioną i opodatkowaną 49> 
 Pozostałe zakupy: 
   zakupy związane tylko ze sprz. opodatkowaną 51>
   zakupy związane ze sprz. zwolnioną i opodatkowaną 53>

Odliczany VAT

Odliczany VAT według wskaźnika będzie widoczny w zestawieniu:
syntetyka VAT 
- w pełnej wysokości w podsumowaniu tabeli,
- obniżony w skróconej deklaracji pod tabelą.

UWAGA!
Podatnik nie musi stosować wskaźnikaj, jeżeli wskaźnik ten:
  1. Przekroczył 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - wówczas podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100% (czyli może odliczać VAT w całości),
  2. Nie przekroczył 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0% (czyli podatnik w ogóle nie odlicza VAT).
W celu rejestracji takich przypadków należy w prowadzić w polu "współczynnik odliczenia VAT" wartości:
  • 1 - dla nieodliczania VAT
  • 0 - dla odliczania w 100%Zobacz:
VAT - ewidencja i rozliczanie


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.