Sprawy (CRM) [?]


Ważnym ogniwem procesu obsługi klienta jest ewidencja i analiza zdarzeń, które nie są ściśle i bezwzględnie związane z procesem sprzedaży i często nie są rejestrowane w istniejących w firmie systemach. Oprócz rejestracji takich spraw konieczne jest planowania kolejnych etapów i działań oraz kontrolę ich realizacji.

Po wejściu do opcji pojawia się lista - tabela, w której widoczne są wybrane przez użytkownika kolumny z danymi opisującymi sprawę.

UWAGA - jeżeli pojawia się pusta lista (nie są widoczne nazwy kolumn) należy je skonfigurować.
W górnej części okienka znajdują się pola pozwalające na selekcję według kontrahenta, rodzaju sprawy, jej statusu czy wybranych atrybutów.


Dodatkowe pola można wybrać przyciskiem [selekcja].

Stan etapu jest sygnalizowany kolorem na liście:
  • brązowy - oznacza sprawę przydzieloną, ale jeszcze nie przeterminowaną.
  • niebieski - to sprawa z etapem ustawionym na dzisiaj lub jutro.
  • czerwony to sprawa już przeterminowana.
Niezależnie od koloru, sprawa może być wypisana czcionka pogrubioną, jeśli jeszcze nie była czytana.

Szczegółowy opis w instrukcji obsługi, w rozdziale "CRM".

Powiązane posty:
CRM - wyszukiwanie i filtrowanie spraw
CRM - dodawanie sprawy
CRM - tworzenie rejestru spraw

Kurs związny ze sprawami: madar.com.pl/kurs/lekcja801.htm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.