Bilans otwarcia - należności i zobowiązania według kontrahentów ∴


Bilans otwarcia dla poszczególnych kontrahentów, dla których analityka prowadzona jest w księgach pomocniczych, wprowadza się w opcji rejestry VAT - inne księgowania.

UWAGA! Należy pamiętać, że ogólną kwotą należności i zobowiązań należy również wpisać na odpowiednie konta w opcji plan kont.

  1. Należy pamiętać, by wszystkie faktury dotyczące BO miały datę poprzedzającą aktualny rok księgowy. Jeżeli rok pokrywa się z rokiem kalendarzowym – dokumenty powinny być wprowadzone na ostatni dzień poprzedniego roku np. (31.12.2015) dla bilansu dla danych w roku 2016.
    Rejestru innych księgowań nie księguje się do księgi głównej.

  2. Należy wpisać analitycznie wszystkie faktury dotyczące BO. W zakładce ROZKSIĘGOWANIA RĘCZNE należy wprowadzić na poszczególnych kontrahentów kwoty BO, podać konto (z planu kont), stronę (Wn lub Ma) oraz wybrać kontrahenta.


  3. Program dopuszcza w tym przypadku księgowanie jednostronne - należ potwierdzić komunikat "niezgodne salda".


Tematy powiązane:
Rejestr vat - lista
Plan kont - wprowadzanie BO

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.