Rejestr VAT - lista [?]

 Księgowość    Rejestry VAT 
Do rejestrów VAT wprowadzane są dokumenty zakupu i sprzedaży, w szczególności te, które:
- są związane z podatkiem VAT;
- mają być jako rozrachunki.
UWAGA - w programie można dołączyć fakturę elektroniczną.
Zobacz: ⇒ Elektroniczna faktura kosztowa - jak wprowadzać i przechowywać

Z panelu wybieramy Księgowość, a następnie klikamy Rejestry VAT. Pojawia się okienko rejestrów VAT:


Dopisywanie  pozycji

Pozycje do rejestru są dopisywane kolejno, zapisują się tu również wystawiane faktury.
dopisywanie - klawisz [dopisz]
modyfikacja - funkcja: akcja - aktualizacja F4
 
Zobacz też co znaczą ⇒ Ikony w rejestrach VAT

Wyszukiwanie pozycji:

  • selekcja pozycji poprzez wybranie raportu VAT lub kontrahenta, 
  • wyszukać po numerze / opisie - wpisując tekst w pole do wyszukiwania
  • wyszukać wg wybranego przez siebie okresu [podaj zakres]
  • wybrać sposób prezentacji kolumn na liście wg szablonu. 

Import dokumentów do rejestru z plików

Możliwy jest wczytanie dokumentów do rejestru VAT z plików zewnętrznych.
GITHUB: Import faktur

Anulacja dokumentu

Anulację dokumentu można przeprowadzić poprzez wybranie opcji  operacje > anulacja dokumentu.
Więcej informacji na temat anulacji dokumentu jest dostępne w poście:
Anulacja dokumentu z Rejestru VAT.

Bilansowanie i odbilansowanie

Wykonanie operacji bilansowania możliwe jest poprzez wybranie opcji operacje - bilansowanie.Operacja ta służy do "skojarzenia" ze sobą dokumentów zakupu/sprzedaży z potwierdzeniem zapłaty za wystawione faktury. Więcej informacji na temat bilansowania znajduje się w poście ⇒ Bilansowanie w momencie dopisywania do rejestru VAT.


Przeprowadzenie operacji odbilansowania można wykonać wybierając  operacje - odbilansowanie.

Operacja znajduje swoje zastosowanie w przypadku, gdy nastąpi niewłaściwe zbilansowanie i konieczne jest cofnięcie błędnej operacji.

Tematy powiązane


⇒ Jak dopisać zakup usług do Rejestrów VAT
⇒ Ikony w rejestrach VAT
⇒ Dopisywanie do rejestru VAT
⇒ Korekta VAT należnego i naliczonego po 150 dniach
⇒ Odliczenie 50% VAT od samochodów
⇒ Przyjęcie towaru z odwrotnym obciążeniem
⇒ Jak wprowadzić zakupy usług i kosztów
Import dokumentów z obcych systemów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.