Rejestr VAT - lista [?]

 Księgowość    Rejestry VAT 
Z panelu w prawym górnym rogu wybieramy Księgowość, a następnie klikamy na klawisz Rejestry VAT. Pojawia się okienko rejestrów VAT:


Pozycje do rejestru są dopisywane kolejno, zapisują się tu również wystawiane faktury.


Wyszukiwanie pozycji:
  • selekcja pozycji poprzez wybranie raportu VAT lub kontrahenta, 
  • wyszukać po numerze / opisie - wpisując tekst w pole do wyszukiwania
  • wyszukać wg wybranego przez siebie okresu [podaj zakres]
  • wybrać sposób prezentacji kolumn na liście wg szablonu. 

Anulacja dokumentu


Anulację dokumentu można przeprowadzić poprzez wybranie opcji  operacje > anulacja dokumentu.
Więcej informacji na temat anulacji dokumentu jest dostępne w poście Anulacja dokumentu z Rejestru VAT.

Bilansowanie


Wykonanie operacji bilansowania możliwe jest poprzez wybranie opcji operacje > bilansowanie.Operacja ta służy do "skojarzenia" ze sobą dokumentów zakupu/sprzedaży z potwierdzeniem zapłaty za wystawione faktury. Więcej informacji na temat bilansowania znajduje się w poście ⇒ Bilansowanie w momencie dopisywania do rejestru VAT.

Odbilansowanie


Przeprowadzenie operacji odbilansowania można wykonać wybierając  operacje > odbilansowanie.

Operacja znajduje swoje zastosowanie w przypadku, gdy nastąpi niewłaściwe zbilansowanie i konieczne jest cofnięcie błędnej operacji.

Tematy powiązane


⇒ Jak dopisać zakup usług do Rejestrów VAT
⇒ Ikony w rejestrach VAT
⇒ Dopisywanie rejestru VAT
⇒ Korekta VAT należnego i naliczonego po 150 dniach
⇒ Odliczenie 50% VAT od samochodów
⇒ Przyjęcie towaru z odwrotnym obciążeniem
⇒ Jak wprowadzić zakupy usług i kosztów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.