Nieobecność pracownika w poprzednim miesiącu

W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało wypłacone za dany miesiąc, a pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie wówczas niezbędne jest wprowadzenie informacji w taki sposób, aby możliwe było utworzenie korekty w następnym miesiącu. Utworzenie takiej korekty możliwe jest z opcji kadry płace - absencje - dopisz(edycja). W oknie edytowania absencji  w polu rodzaj należy wybrać absencja korekta, a w polu ilość wpisać liczbę dni z poprzedniego miesiąca, która ma zostać uzględniona jako chorobowe.


Po utworzeniu listy płac w karcie pracy zaznaczane jest wypłacenie pensji, a w prowadzenie absencji za ten okres trakotwane jest jako korekta. Przepisane zostają dane o absencji do kolumny w planie pracy do sekcji Wykonane - Absencje - okienko: Jak wpisać absencję.

Tematy powiązane:
Lista płac - wynagrodzenie a nieobecność w pracy
Płace - lista płac - obliczenie wynagrodzenia za czas nieobecności

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.