Komunikat: niedozwolone księgowanie z konta ... na ...

Komunikat "niedozwolone księgowanie z konta ... na ..." przy próbie zapisu dokumentu MM świadczy o tym, że nie zostało zdefiniowane konto księgowe dla magazynu źródłowego lub magazynu docelowego. Aby możliwe było zapisanie takiego dokumentu MM z prawidłowym automatycznym księgowaniem należy wejść do opcji Księgowość - dane dla FK następnie na przejść na zakładkę magazyny i ustawić właściwe konta dla poszczególnych, wykorzystywanych magazynów.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.