Portal pracownika

Portal Pracownika to opcja, do której ma dostęp każdy pracownik po zalogowaniu w systemie podając e-mail oraz hasło.


Jak wygląda portal pracownika?

Z poziomu programu dane widoczne w tej opcji widoczne są w opcji CRM - PORTAL pracownika.


Po wybraniu pracownika z listy - pojawia takie samo okno, jakie będzie wyświetlało się pracownikowi:


Konfiguracja programu


Aby pracownik mógł się zalogować musi mieć wpisany adres e-mail (pracownik-zakładka identyfikacja-pole EMAIL).

Widoczność pensji

Widoczność pensji jest uzależniona o statusu jaki został ustawiony dla poszczególnej listy płac. Po przejściu do opcji Listy płac w module Kadry-Płace należy przejść do listy list płac.W oknie list płac po wybraniu jednej z pozycji jest możliwa zmiana statusu.W przypadku, gdy lista płac posiada status:

  • otwarte - pracownik ma możliwość zobaczyć pensję z listy płac na zestawieniu pensji w portalu pracownika po upływie dwóch miesięcy od daty utworzenia listy płac,
  •  zatwierdzone - gdy lista płac została zatwierdzona (nie będzie edytowana) pracownik ma możliwość zobaczyć pensję z listy płac na zestawieniu pensji w portalu pracownika,
  •  zaksięgowane - gdy lista płac została zaksięgowana (nie będzie edytowana) pracownik ma możliwość zobaczyć pensję z listy płac na zestawieniu pensji w portalu pracownika.Tematy powiązane:


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.