PK - przeksięgowanie kont zespołu 4 (koszty wg rodzajów) na konta zespołu 5 (koszty wg miejsc powstawania)

Przeksięgowując koszty pomiędzy zespołem kont 4 (koszty wg rodzajów) i zespołem kont  5 (koszty wg miejsc powstawania), korzystając z opcji Księgowość - PKR polecenie księgowania ręczne, należy zastosować sie do poniższych zasad:
  • konto 490 jest automatycznie uwzględniane w ramach przeksięgowań i nie dotyczą go poniższe ograniczenia,
  • jeżeli w dokumencie występuje 1 konto z grupy IV to może jednocześnie występować wiele kont z grupy V
  • jeżeli w dokumencie występuje 1 konto z grupy V, to może jednocześnie występować wiele kont w grupy IV,
  • w przypadkach, gdy w ramach pojedynczego dokumentu dokonywane są księgowania jednocześnie na 2 konta grupy IV i 2 (lub więcej) kont grupy V należy zastosować podział na sekcje za pomocą znaku [[.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.