Karta kontowa

Karta kontowa ksiąg pomocniczych pozwala na zestawienie i wydruk wszystkich zapisów na wybranym koncie (lub grupie kont) księgi pomocniczej za zadany okres. Po wybraniu opcji Księgowość - Wydruki - KSIĘGI POMOCNICZE: karta kontowa pojawia się na ekran karta kontowa, który pozwala na wybór parametrów wydruku.
 Księgowość     Wydruki
Możliwe do ustawienia parametry wydruku:
 1. czasookres,
 2. opcje:
  • pomiń analitykę,
  • tylko bez kontrahenta,
  • pomiń 13 okres.
 3. rodzaj:
  • zwykły - obrazuje wszystkie zapisy na wybranym koncie, w danym okresie,
  • miesięczna - obrazuje wszystkie zapisy na wybranym koncie, w danym okresie; w podsumowaniu podsumowanie obrotów w kolejnych miesiącach,
  • sumy miesięczne - obrazuje miesięczne sumy obrotów na wybranym koncie,
  • rozliczenia - obrazuje wszystkie zapisy na wybranym koncie, w danym okresie, wraz z ich rozliczeniem,
  • do excela - eksport tabeli do programu Excel,
  • sort - obrazuje wszystkie zapisy na wybranym koncie, w danym okresie, z wyszczególnieniem dat księgowań oraz dat operacji księgowych,
  • agregowany - wydruk kart kontowych kont analitycznych
   • kont analitycznych z planu kont - dla kont posiadających analitykę w planie kont
   • według kontrahentów - dla kont rozrachunkowych
 4. konto,
 5. kontrahent.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.