Oznaczenie kont nieaktywnych

W systemie Madar istnieje możliwość oznaczenia kont jako nieaktywne, które pozwala na łatwe odróżnienie od kont aktywnych  na liście przy wybieraniu konta do księgowania. W tym celu należy przejść do planu kont i zaznaczyć odpowiednie konto na liście i przejść do edycji.

W oknie edycji znajduje się opcja nieaktywne - należy wybrać TAK, aby status konta został ustawiony jako nieaktywny.
Po zatwierdzeniu nastąpi powrót do planu kont, gdzie jest widoczne przekreślenie konta, na którym został ustawiony status konta nieaktywnego.

Wybieranie konta nieaktywnego w rejestrze

W przypadku wprowadzania dokumentu do rejestru VAT, gdzie zostanie wybrane konto nieaktywne podczas zatwierdzania program wyświetli komunikat informujący, że wybrane konto jest kontem nieaktywnym.
Program wyświetla jedynie informację, że konto jest kontem nieaktywnym - nie blokuje jednak możliwości jego zapisu.

Zestawienie sald

Dla kont nieaktywnych, które nie posiadają zapisów księgowych oraz data konta jest wcześniejsza niż wybrany okres zestawienia sald, wówczas konta te nie będą widoczne na tym zestawieniu.

Tematy powiązane:

Plan kont
Rejestr VAT

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.