Badanie - Szkolenie - dopisywanie i edycja [?]

Ekran badanie-szkolenie służy do dopisywania i edycji różnego typu uprawnień, ukończonych kursów czy obowiązkowych badań i orzeczeń oraz związane z nimi przeróżne parametry.

Przykład zastosowania dla orzeczenia o niepełnosprawności


Stopień niepełnosprawności Stopień niepełnosprawności można ewidencjonować w polu kategoria.
Wyróżnia się następujące stopnie niepełnosprawności:
 • lekki - należy wpisać 1 lub I
 • umiarkowany - należy wpisać 2 lub II
 • znaczny - należy wpisać 3 lub III

Symbol niepełnosprawności Symbol niepełnosprawności można ewidencjonować w polu ocena.
Wyróżnia się następujące symbole niepełnosprawności:
 • 01-U – upośledzenie umysłowe;
 • 02-P – choroby psychiczne;
 • 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
 • 04-O – choroby narządu wzroku;
 • 05-R – upośledzenie narządu ruchu;
 • 06-E – epilepsja;
 • 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;
 • 08-T – choroby układu pokarmowego;
 • 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;
 • 10-N – choroby neurologiczne;
 • 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.
Więcej o symbolach niepełnosprawności można przeczytać również na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Tematy pokrewne

Zestawienie zatrudnionych z ujęciem osób niepełnosprawnych wraz z właściwym sposobem ewidencjonowania kategorii niepełnosprawności.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.