Badania - lista [?]

Opcja jest przeznaczona do ewidencji przeprowadzonych badan, uprawnień i szkoleń.Pola dostępne w tej opcji (służące do filtrowania):

  • pracownik - pracownik wybierany z listy pracowników,
  • kategoria - wybierany z listy kategorii,
  • rodzaj - szkolenia lub badania.

Wydruki na liście

Wydruki przeprowadzonych badan i szkoleń znajdują się w opcji zestawienia.

  • wg pracownika
  • wg daty
  • koniec umów i badań
UWAGA!
Na zestawieniu koniec umów i badań pojawią się osoby, które 
  1. W podanym okresie są zatrudnione (z umowy o pracę wynika, że jest zatrudniony).
  2. Mają zaznaczone odpowiednie wymagania w umowie o pracę.

Inne zestawienia

Można również skorzystać z opcji wydruki – stan wg pracowników wybierając odpowiednio
kolumny badania - bad.okresowe czy badania - BHP.Ponadto można odpowiednio zaprojektować analizy kadrowe.

Szczególne przypadki użycia 

I. Ewidencja osób niepełnosprawnych: Zestawienie zatrudnionych z ujęciem osób niepełnosprawnych  
Badanie - zastosowania dla orzeczenia o niepełnosprawności 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.