Mfisk - czyli jak Madar w przeglądarce współpracuje z urządzeniami

System Madar7 w chmurze posiada możliwość współpracy z urządzeniami podłączonymi lokalnie do komputera takimi jak:

  • drukarka fiskalna, 
  • kasa fiskalna, 
  • drukarka metek, 
  • czytnik kart z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Aby to jednak było możliwe, na komputerze do którego podłączone jest urządzenie musi zostać zainstalowany program mfisk.exe.

Instalacja programu Mfisk

Aby system Madar7 w chmurze współpracował z danym urządzeniem (kasa fiskalna, drukarka, fiskalna, drukarka metek,czytnik kart z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) konieczne jest zainstalowanie programu Mfisk, na komputerze do którego podłączone jest urządzenie, w następujący sposób:

1. Pobrać program mfisk ze strony Madaru - nie instalować!. Więcej o programie mfisk można przeczytać na ⇒ wiki Madar'u

                                 

2.Pobrany program należy umieścić w wybranym folderze np. C:\mfisk\.3. Do programu Mfisk należy utworzyć skrót (PPM - utwórz skrót lub PPM - wyślij do - pulpit utwórz skrót).


4. Utworzony skrót należy wyedytować (PPM - Właściwości) 
i w polu Element docelowy do istniejącej ścieżki C:\mfisk\mfisk.exe dopisać HTTP adres

Przykład: C:\mfisk\mfisk.exe HTTP https://madar7.pl:8001/
przy czym zamiast https://madar7.pl:8001/ należy wpisać adres, gdzie użytkownik loguje się do portalu
Zobacz też ⇒ INVOICER.GITHUB.COM : MFISK5. Program mfisk należy uruchomić z utworzonego skrótu - ikonka programu pojawi się obok zegara w prawym, dolnym rogu ekranu.


Program powinien zostać uruchomiony jeden raz i tylko jeden raz, gdyż w przypadku kilkukrotnego uruchomienia tego programu nie będzie działał poprawnie.
UWAGA: 
Utworzony skrót zalecamy wgrać do autostartu, wówczas będzie się uruchamiał wraz ze startem systemu operacyjnego i nie będzie potrzeby uruchamiania go za każdym razem.

Szczególne przypadki zastosowania


Zdalne uruchomienie drukarki fiskalnej 

1. Podłączenie bez konfiguracji drukarki:
mfisk HTTP adresIP

gdzie:
adresIP - oznacza adres, na którym uruchomiony jest madarmobile.
W tym przypadku należy rodzaj drukarki fiskalnej i nr portu wybrać w opcji konfiguracja.
Przykład:
mfisk HTTP https://madar7.pl:8001/

2. Z wywołaniem razem z konfiguracja
mfisk HTTP https://madar7.pl:8001/ RodzajDRUK nrCOM
gdzie:
adresIP  - oznacza adres, na którym uruchomiony jest madarmobile
RodzajDRUK  - może przyjąć nazwy: ELZAB, POSNET, ELEMIS;
nrCOM  - oznacza COM1, COM2 itp

Przykłady:
mfisk HTTP https://madar7.pl:8001/ ELZAB COM1
mfisk HTTP https://madar7.pl:8001/ POSNET COM2
mfisk HTTP https://madar7.pl:8001/ ELEMIS COM3

Zdalne uruchomienie odczytu z kas fiskalnych

Należy na komputerze, do którego podłączona jest kasa, należy wgrać program mfisk
Uruchomienie programu: 
mfisk HTTP adresIP @nrKASY
gdzie:
adresIP - oznacza adres, na którym uruchomiony jest madarmobile
nrKASY - oznacza numer mfisk wybrany w konfiguracji

Przykład:
mfisk.exe HTTP https://madar7.pl:8001/ @2


Zdalne uruchomienie drukarki metek

Należy na komputerze, do którego podłączona jest drukarka metek, należy wgrać program mfisk. Wywołanie: 
mfisk HTTP adresIP
gdzie
adresIP - oznacza adres, na którym uruchomiony jest madarmobile.

Przykład:
mfisk.exe HTTP https://madar7.pl:8001/
 Zobacz też ⇒ INVOICER.GITHUB.COM : MFISKTematy powiązane:

Wysyłanie deklaracji z programu Madar7 w chmurze
⇒ JPK - wysyłanie pliku - ogólne zasady

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.