Umowy zlecenie w Polskim Ładzie

Polski Ład wprowadził konieczność pobierania niższej zaliczki na podatek, którą oblicza się dwukrotnie - wg przepisów z 2021 roku i wg przepisów z 2022 roku. Dodatkowo płatnik może nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy, na pisemny wniosek podatnika.

Podatek z umowy zlecenie wg zasad roku 2021

Zleceniodawca porównuje wysokość zaliczki obliczonej zgodnie ze stanem prawnym przed i po 2022 r. i pobiera tę niższą. Zazwyczaj w przypadku umów zlecenia będzie to zaliczka obliczona według przepisów obowiązujących w 2021 r. Natomiast jeśli zleceniobiorca nie chce, aby pobierana była mniejsza zaliczka na podatek, bo np. pracuje w dwóch miejscach, może złożyć wniosek o niestosowanie mechanizmu wynikającego z Rozporządzenia.

W programach Madar, w przypadku zleceniobiorców, którzy mają mieć liczone zlecenia wg starych zasad (czyli wg stanu prawnego na 31.12.2021), należy na karcie pracownika na zakładce płace w polu ulga dodatkowa wybrać podatek 2021.


W ten sposób przy dopisaniu umowy zlecenia podatek z tej umowy będzie liczony na "starych zasadach" czyli z odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na zleceniu na zakładce księgowanie będzie z automatu wybrany wariant podatek - podatek 2021.


Rozliczanie kwoty wolnej od podatku przy umowie zlecenie

 Kwota wolna od podatku przysługująca zleceniobiorcy w roku podatkowym to 30.000zł. Płatnik może nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy, na pisemny wniosek podatnika.

Taki wniosek może złożyć podatnik, który spełnia następujące warunki:

  • roczne dochody nie przekroczą kwoty 30 000 zł 
  • nie uzyskuje innych dochodów od innego pracodawcy, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem kwoty wolnej.

Wynagrodzenia z umów o pracę

Sposób naliczania wynagrodzeń z umów o pracę, w związku z Polskim Ładem został opisany w poście Obliczanie wynagrodzeń w Polskim Ładzie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.