Zestawienie sald

 Księgowość     Wydruki 
Zestawienie obrotów i sald wykonuje się w opcji księgowość-wydruki-zestawienie sald.
-
 • okres od - data początkowa okresu, za jaki będzie tworzone zestawienia
 • .. do - data końcowa okresu, za jaki będzie tworzone zestawienie
 • "wykaz obrotów" do wpisania treści - wpisane informacje pojawią się w nagłówku zestawienia
 • test - kwoty, które pojawią się na zestawieniu będą oznaczać niezgodności za podany okres pomiędzy księga główna a pomocnicza,
 • rachunek wyników - drukowane będą te konta, które maja zaznaczone [v] w polu rachunek wyników
 • konta pozabilansowe - na zestawieniu pojawią się również konta, które mają w polu rodzaj wybrane P
 • pozabilansowe,
 • dewizy
 • format EXCEL - zestawienie w postaci tabel przygotowanych do eksportu do arkusza kalkulacyjnego,
 • budżet - na zestawieniu pojawi się kolumna budżet; budżet można wprowadzić w opcji plan kont
 • wg cech - na zestawieniu pojawią się tylko te konta, które mają wybraną cechę
 • salda dwustronne - na zestawieniu w kolumnie salda będą wykazywane salda Wn i Ma (nie persaldo),
 • bilans otwarcia - do zestawienia zostanie dodana kolumna bilans otwarcia, kolumna narastająco będzie liczona bez BO,
 • pomiń analitykę - na zestawieniu pojawią się tylko konta syntetyczne, zapisy nie będą sumą z kont analitycznych,
 • pomiń 13 okres - na zestawieniu pominięte zostaną PK, które oznaczone są _ 13 okres,
 • pomiń puste - na zestawieniu pojawią się tylko konta, które wykazują obroty,
 • konto od - konto początkowe (jeżeli nie zostanie wybrane – zestawienie będzie tworzone dla wszystkich),
 • do konta - konto ostatnie, dla których może być tworzone zestawienie (można nie wybierać dla wszystkich).
Po kliknięciu klawisza start pojawia się podgląd wydruku zestawienia
Testy - przełącznik [v] test:
 • Zgodność księgi głównej z księgami pomocniczymi
 Niezgodności na wydruku
.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.