Absencje - okienko: Jak wpisać absencję [?]

 Kadry - Płace    Absencje 
Opcja Absencje służy do rejestracji nieobecności w pracy poszczególnych pracowników. W opcji tej rejestrowane są zarówno nieobecności spowodowane absencją chorobową jak i wszelkiego rodzaju urlopami. Tak wprowadzone absencje mają bezpośredni wpływ na obliczanie wysokości za pracę.

Rejestracja absencji 

 1. Należy wejść do opcji Kadry-Płace - Absencje.
 2. Nacisnąć klawisz dopisz.
 3. Pojawi się okienko do wpisywania absencji.Na wyświetlonym ekranie należy wypełnić następujące pola:
 • Pracownik - wybierany z listy pracowników
 • Kategoria - wybierana z listy kategorii. Wybierana kategoria musi być oznaczona jako ABSENCJA - musi również mieć wskazany odpowiedni rodzaj absencji i ilość (tworzenie kategorii).
 • [rodzaj absencji]
  określa sposób zapisu w planie pracy:
  absencja - kolumna WYKONANIE
  absencja korekta - kolumna WYKONANIE korekta
  nadgodziny
  - II kolumna WYKONANIE


 • Data od - początek okresu absencji.
 • Data do - koniec okresu absencji.
 • Ilość - łączna ilość dni absencji.(po zatwierdzeniu wypełnia się automatycznie).
 • Opis - opis nieobecności.
 • Kod - kod nieobecności.
 • Procent - % wypłacanego świadczenia z tytułu nieobecności. 
     4. Dopisywanie absencji kończymy klawiszem zatwierdź

Jak wprowadzić absencję chorobową, która jest 100% płatna?

Kobieta będąca na zwolnieniu lekarskim, która jest w ciąży otrzymuje 100% wynagrodzenia. Absencję takiej pracownicy należy wprowadzić w następujący sposób: - kategoria dla chorobowego finansowanego przez zakład pracy to "c" (małe "c") czyli rodzaj "c" ilość 1, - kategoria dla chorobowego finansowanego przez ZUS to "C" (duże "C") czyli rodzaj "C" ilość 1, - kategoria dla chorobowego (szpital) finansowanego przez zakład pracy to "t" (małe "t") czyli rodzaj "t" ilość 1, - kategoria dla chorobowego (szpital) finansowanego przez ZUS to "T" (duże "T") czyli rodzaj "T" ilość 1. Jeżeli rejestrujemy w systemie absencję z wybraną kategorią w polu "procent" wpisujemy 100 (jeśli jest 100% płatne a nie 80%).

Komunikat informujący o niewykorzystanym urlopie


Przy wprowadzaniu urlopu program może poinformować użytkownika, że wybrany pracownik posiada niewykorzystany urlop. W tej sytuacji zostanie wyświetlone okno z komunikatem.


W komunikacie znajduje się informacja ile dni zaległego urlopu posiada pracownik.


Tematy powiązane


Tworzenie kalendarza wzorcowego
Roczna karta planu pracy dla pracownika 
Dopisywanie absencji przed wypłaceniem listy płac
Utworzenie korekty absencji po wypłaceniu płac -przeniesienie absencji na kolejny miesiąc

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.