Potwierdzenia sald

W programie można drukować potwierdzenia sald dla kontrahentów, w opcji kasjer - potwierdzenia sald.

 Należy wypełnić pola:
  • data - dzień, na który tworzone jest potwierdzenie sald,
  • kontrahent - wybierany z listy dostawca lub odbiorca,
  • strona - umożliwia wprowadzenie większej ilości dokumentów – zmiana na kolejny numer pozwala na wprowadzenie następnych 20 pozycji,

Wczytywanie dokumentów

1. Wypełniając pola:
— podać dzień, na jaki ma zostać drukowane saldo w polu data.
— wybrać kontrahenta z listy kontrahentów w polu obok ——–.

2. Wybierając klawisz MA (WINIEN) , wchodząc do okienka i wybierając dokument w polu dokument.

Ponieważ dokumenty z różnych operacji zapisywane są w oddzielnych bazach i będą widoczne po wybraniu prawidłowej bazy za pomocą klawiszy:
rejestry – dokumenty z rejestrów VAT
należności – sprzedaz z magazynu
zobowiązania – zakupu na magazyn
zagranica – zakup importowy
kasa – pozostałe operacje z bazy raporty kasowe i bankowe

Wydruk

Po naciśnięciu klawisza można wydrukować potwierdzenie sald. Jeżeli chce się wprowadzić dodatkowy tekst do wydruku – można wpisać do w polach po naciśnięciu klawisza uwagi .


Więcej:
Księgowość FK na codzień

Zobacz koniecznie:
Test niezapłaconych - gdy obroty nie zgadzają się z pozycjami niezapłaconymi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.