Umowy zlecenia - cywilnoprawne - dopisywanie [?]

 Kadry - Płace    Umowy-zlecenia 
Ekran zlecenie służy do wprowadzania umów cywilnoprawnych i innych dokumentów zależnie od wybranego rodzaju na ekranie wprowadzania.


Rodzaj umowy zależny jest od pola [rodzaj]:umowa zlecenie
prawo autorskie
Umowa o dzieło
ryczałt
dywidenda
inne ⇒ Szczególne przypadki: udział w zarządzie, składka pracodawcy,  najem

Składki na ubezpieczenie społeczne


W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.), obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Ubezpieczenie chorobowe jest natomiast dobrowolne. Dlatego w zgłoszeniu do ubezpieczeń w programie trzeba zaznaczyć [v] ubezpieczenie dobrowolne


Eksport danych płacowych do Płatnika wykonywany jest z poziomu listy płac (bądź umów zleceń) poprzez wywołanie opcji płatnik.Tematy powiązane

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.