Naliczanie PPK od umów zleceń

Programy Madar dają możliwość naliczania składek na Pracownicze Plany Kapitałowe zarówno dla wynagrodzeń z umowy o pracę (więcej o naliczeniach składek PPK na liście płac) jak i dla wynagrodzeń z umów zleceń.

1. Zaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK
Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w programie jest zaewidencjonowanie zgłoszenia pracownika do PPK w opcji Kadry-Płace - Umowy o pracę. Więcej informacji na temat ewidencji zgłoszenia do PPK znajduje się pod linkiemZaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK.2. Składki na PPK na zleceniu

Pracownik, któremu sporządzono w programie zgłoszenie do PPK (zgodnie z krokiem wcześniejszym) można naliczyć składki na PPK sporządzając Zlecenie w opcji Kadry-Płace - Umowy-Zlecenia.

Po wybraniu pracownika i wypełnieniu pól na zakładce rachunek należy przejść na zakładkę księgowanie i zaznaczyć pole [V] PPK

Jeśli pracownik poza zgłoszeniem do PPK będzie miał sporządzone w systemie również zgłoszenie do ubezpieczeń wówczas pole [V] PPK zaznaczy się automatycznie.
3. Eksport z Madara do PPK
Program Madar daje możliwość wyeksportowania danych związanych z PPK (takich jak zgłoszenia, rezygnacje czy składki) w odpowiednim pliku, który następnie może być wgrany w systemie wybranej instytucji pośredniczącej, obsługującej PPK w firmie. Aby plik generowany był prawidłowo należy jednak odpowiednio skonfigurować system Madar w zależności od wybranej instytucji pośredniczącej (instytucji finansowej, z którą firma zawarła umowę o prowadzenie PPK).

Więcej na temat konfiguracji i eksportu danych do PPK można znaleźć w poście Eksport PPK

Tematy powiązane:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.